XIT 27
Senior Software Development Engineer

Alle details omtrent mijn kennis en ervaring zijn te lezen in mijn Linked-In profile. Op verzoek kan ik ook een pdf met mijn meest recente CV toesturen. U kunt een verzoek indienen via het Contactformulier.